Olof Bortz

gästforskare vid Historiska institutionen

E-post:
olof.bortz[AT-tecken]hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsprojekt behandlar tolkningar av den tyska nazismen under 1930-talet i USA, Storbritannien och Frankrike. I centrum för undersökningen står demokratins svar på nazismen med särskilt avseende på forskarvärldens roll och kunskapsutbyte länder emellan. Sociologer, statsvetare och jurister – varav vissa nyligen flytt undan förföljelser i Tyskland – sökte förstå och i många fall kritisera nazismen samtidigt som de anslöt till idealet om vetenskaplig objektivitet.

Nyckelord: tolkningar av nazismen usa storbritannien frankrike 1930-talet sociologi statsvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olof Bortz
Senast uppdaterad: 2021-03-09