Philippe Wernet

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
philippe.wernet[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3540
Mobiltelefon:
072-9999707
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.