Mattias Söderberg

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
mattias.soderberg[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 4107 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp POL

E-post:
mattias.soderberg[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 4107 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.