Pritam Kumar Panda

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
pritam.panda[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: molecular dynamics materials science computational systems biology next generation sequencing nanobioinformatics rnasequencing molecular interactions

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.