Fouad El Gohary

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
fouad.el.gohary[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3781
Mobiltelefon:
072-9999832
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Nyckelord: user uppsala smart energy research group

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fouad El Gohary
Senast uppdaterad: 2021-03-09