Eric Sönnert

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
eric.sonnert[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3015
Mobiltelefon:
070-1679085
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eric Sönnert
Senast uppdaterad: 2021-03-09