Sara Ryholm Ritsgard

provkonstruktör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
sara.ryholm.ritsgard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6453
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.