Amirhossein Bayani

Post doc. vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
amirhossein.bayani[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: semiconductor device chemistry adsorption ab initio simulations density functional theory molecular dynamics interfaces charge transfer condensed matter physics graphene nanotechnology gas sensors nanodevices nano-optics absorption

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amirhossein Bayani
Senast uppdaterad: 2021-03-09