Ridha Skini

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
ridha.skini[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6377
Mobiltelefon:
079-3424063
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.