Elin Uppström

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
elin.uppstrom[AT-tecken]im.uu.se
Besöksadress:
Rum GOT 4404 Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Undervisar på Campus Gotland inom data analytics, systemutvecklingmetoder, kvalitetssäkring och programmering. Doktorsexamen inom data och systemvetenskap från Stockholms Universitet och civilingenjörsexamen inom datateknik från KTH. Forskningsmässigt fokus på digitalisering inom offentlig sektor, värdeskapande och design.

Nyckelord: software engineering data science information systems design science e-förvaltning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Uppström