Elin Uppström

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
elin.uppstrom[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
0498-108418
Besöksadress:
Rum GOT 0001 Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kort presentation

Undervisar på Campus Gotland inom data analytics, systemutvecklingmetoder, kvalitetssäkring och programmering. Doktorsexamen inom data och systemvetenskap från Stockholms Universitet och civilingenjörsexamen inom datateknik från KTH. Forskningsmässigt fokus på digitalisering inom offentlig sektor, värdeskapande och design.

Nyckelord: software engineering data science information systems design science e-förvaltning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Uppström
Senast uppdaterad: 2021-03-09