Elin Åkerlund

stipendiat vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Elin.Akerlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-1037904
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.