Elin Åkerlund

Stipendiat vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
elin.akerlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-1037904
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.