Jakob Rudfeldt

biomedicinsk analytiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Telefon:
018-611 4256
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.