Mihretab Gebreslassie

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
mihretab.gebreslassie[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är hälsoekonom som arbetar som forskningsassistent i forskargruppen CHAP. Jag är intresserad av forskning som syftar till att förbättra effektiviteten i hälsovårdssystem och olika folkhälsoinsatser från ett hälsoekonomiskt perspektiv. För närvarande är jag involverad i ekonomiska utvärderingar av samhällsinterventioner för att främja hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.