Amos Ng

Gästprofessor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
amos.ng[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7268
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.