Sekar Sedya Pangestika

examensarbetare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi; Forskargrupp Bengt Westermark

E-post:
sekar_sedya.pangestika[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.