Johan Hedberg

handledare vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
johan.hedberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6011
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3L, hus 16 plan 1
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
johan.hedberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6011
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09