Johan Hedberg

handledare vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
johan.hedberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6011
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
johan.hedberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6011
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

Besöksadress:
Cramérgatan 3
Postadress:
Campus Gotland
621 67 VISBY

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.