Sofia Tolstoy

administrativ chef vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
sofia.tolstoy[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7322
Mobiltelefon:
070-1679613
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.