Lina Åhlfeldt

doktorand vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi

E-post:
lina.ahlfeldt[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag pragmatiska och epistemiska argument för och emot gudsuppfattningar som är alternativ till den klassiska teismen. Primärt fokus är panenteism, panteism och processteism. Feministisk filosofi och teologi samt pragmatisk konstruktivism är även ett intresse och utgör delar av avhandlingens teoretiska perspektiv.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.