Petter Ingemarsson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander - CESAR

E-post:
petter.ingemarsson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Petter Ingemarsson är doktorand vid CESAR – Centrum för socialt arbete. Hans avhandlingsarbete rör konstruktionen av våld som socialt problem med fokus på sk. claims-making activities. Övergripande syfte är att undersöka hur processerna avseende framgångsrika claims gällande tre olika former av våld kan förstås dels på en samhällelig nivå, dels på en praktisk nivå.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09