Ann-Sofie Bergman

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
ann-sofie.bergman[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5211
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ann-Sofie Bergman är socionom och fil dr i socialt arbete. Hon disputerade år 2011 vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlar om familjehemsvård i historiskt perspektiv. År 2018 utnämndes hon till docent. Sedan hösten 2018 är hon anställd som universitetslektor vid Centrum för socialt arbete, Cesar, Uppsala universitet.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: childrens rights foster care social work for children violence child welfare child protection young carers

Avhandlingsprojekt:

2008, licentiatavhandling, Växjö universitet. Ett gott hem: normer för en lämplig fostebarnsplacering.

2011, doktorsavhandling, Linnéuniversitetet. Lämpliga eller olämpliga hem: fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet.

Avslutade forskningsprojekt:

2014, ”Hemma-hos-insats för barnfamiljer – förekomst, variation och innebörd”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Mairon Johansson, Linnéuniversitetet.

2014, ”Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gisela Priebe, Lunds universitet.

2015, ”Stöd i hemmet till barnfamiljer: ungas berättelser om erfarenheter av en barnavårdsinsats”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

2018, "Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga". Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

2017-2020, ”Personlig assistans och föräldraskap”. Finansiering: Försäkringskassans forskningsfond. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet och professor Ulla Melin Emilsson, Lunds universitet.

Pågående forskningsprojekt:

2018-2020, ”Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken”. Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren och docent Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet, samt professor Titti Mattsson, Lunds universitet.

2020-2022, "Specialiserade team som organisatorisk lösning i arbetet mot våld i nära relation". Finansiering: Forte. Projektledare: Professor Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

2020-2024, "Utveckla, testa och implementera en metod för bedömning av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar". Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, docent Kerstin Arnesson, docent Mats Anderberg och fil dr Johanna Thulin. Projektledare: Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet.

2021-2023, "Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering". Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, professor Maria Eriksson, docent Kristina Engwall och docent Miia Bask. Projektledare: Ann-Sofie Bergman.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ann-Sofie Bergman
Senast uppdaterad: 2021-03-09