Dario Martín Sánchez

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
dario.sanchez[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.