Eric Bergelin

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
eric.bergelin[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1533
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand och intresserar mig främst för svensk 1900-talshistoria. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur vetenskapen, genom bildandet av Försvarets forskningsanstalt 1945, mobiliserades för militära ändamål. Jag strävar efter att förstå hur denna myndighet relaterade till sin omvärld och konstruerade relationer mellan krigföring, politik och teknik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09