Caroline Lidström

Adjungerad universitetsadjunkt vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
caroline.lidstrom[AT-tecken]rut.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar vid Rektorsutbildningen sedan ht 2018 med inom projektet Samverkan för bästa skola och rektorsutbildningen. Har en master i pedagogiskt ledarskap, där uppsatsen behandlade skolchefers förståelse av rektors ledarskap. De praktiska erfarenheterna kommer från arbete som lärare och rektor inom grundskolan, framför allt i kommunal verksamhet, men till viss del i friskola. Intresserar mig främst för ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.