Paramita Dutta

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
paramita.dutta[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research area is quantum condensed matter physics (theory). I focus on the odd-frequency superconductivity and quantum transport properties of various junctions made of topological materials

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paramita Dutta
Senast uppdaterad: 2021-03-09