Paramita Dutta

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
paramita.dutta[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research area is quantum condensed matter physics (theory). I focus on the odd-frequency superconductivity and quantum transport properties of various low dimensional systems

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paramita Dutta
Senast uppdaterad: 2021-03-09