Paramita Dutta

post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
paramita.dutta[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, MAT-TE- C

E-post:
paramita.dutta[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research area is condensed matter physics (theory). To be more specific, I work on quantum transport properties of various low dimensional systems within mesoscale and nanoscale regime.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.