Leyla Belle Drake

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
leyla.belle.drake[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid institutionen sedan hösten 2018, och är även knuten till det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Engaging Vulnerability. Mina forskningsintressen rör internationell straffrätt och dess skärningspunkter med politisk aktivism, kunskapsproduktion, migrationsrätt och andra områden inom internationell rätt. Mitt avhandlingsprojekt undersöker epistemologiska antaganden vid 1967 års International War Crimes Tribunal, mer känd som Russelltribunalen.

Nyckelord: international criminal law war crimes legal epistemology fact-finding missions commissions of inquiry peoples tribunals epistemic injustice

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.