Caroline Lindroth

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
caroline.lindroth[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1328
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om kvinnors och mäns arbete i ett svenskt gruvsamhälle under perioden 1770-1840. Genom att studera vilka göromål invånarna i detta samhälle ägnade sig åt i syfte att försörja sig vill jag visa på hur varierat och komplext människors arbete kunde vara, liksom vilken betydelse arbetspraktiker hade för den sociala kategoriseringen av individer. Arbetet med min avhandling påbörjades 2018 och den skrivs inom forskningsprojektet "Gender and Work".

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.