Natalia Martin

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
natalia.martin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3229
Mobiltelefon:
079-3471973
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Researcher on synchrotron-based analysis of thin film solar cells with expertise in surface and materials science/chemistry and synchrotron-based research.

My research interests aim at generating a deep understanding of the correlation between materials functionality and their surface properties/chemistry, which will greatly enhance rational design and optimization of better materials, with the goal of contributing to sustainable energy systems.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalia Martin
Senast uppdaterad: 2021-03-09