Johanna Rokka

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
johanna.rokka[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Gästforskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Preparativ läkemedelskemi

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum, BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.