David Beskow

hr-strateg vid HR-avdelningen, HR-ledningsstöd

E-post:
david.beskow[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1743
Mobiltelefon:
070-4250692
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

HR-strateg med uppdrag att stötta och utveckla chefer inom Uppsala universitet.

Nyckelord: chefsstöd verksamhetsutveckling chefsutveckling chefskurser chefscoaching chefshandledning ledningsgruppsutveckling facilitering chefsprogram chefsutbildning chefskurs prefektprogram prefektutbildning prefektseminarium prefektstöd organisationsutveckling

Jag har arbetat med utbildning, ledarutveckling och organisationsutveckling sedan 2001. Innan jag kom till Uppsala universitet arbetade jag sex år på SLU, varav de sista två som chef för Gruppen för hållbart ledarskap i akademin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Beskow
Senast uppdaterad: 2021-03-09