Karin Ringefors Finn

hr-generalist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Karin.Ringefors-Finn[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3010
Mobiltelefon:
072-9999280
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.