Elin Inge Lampa

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elin.lampa[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Inom projektet Teaching Recovery Techniques (TRT) utvärderar vi en gruppintervention för flyktingbarn och -ungdomar med posttraumatisk stress, som jag hoppas kan leda till att dessa kan erbjudas ett tillgänglig och effektiv stöd. Min bakgrund är inom omvårdnad och global hälsa, jag har arbetat som sjuksköterska med vård för migranter inom reguljära vården och NGOs. Jag är intresserad av utsatta personer rätt till hälsa och hur man kan involvera allmänheten i forskningsprocessen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.