Elin Inge Lampa

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elin.lampa[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är intresserad av utsatta personer rätt till hälsa och hur man kan involvera allmänheten i forskningsprocessen. Mitt doktorandprojekt undersöker involvering av utsatta grupper i forskning som berör deras liv, för att öka förståelse för hur forskare kan arbeta med involvering på ett meningsfullt, inkluderande och etiskt sätt.

Jag arbetar även inom projektet Teaching Recovery Techniques (TRT) där vi utvärderar en gruppintervention för flyktingbarn och -ungdomar med posttraumatisk stress.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.