Elin Inge Lampa

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elin.lampa[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är legitimerad sjuksköterska, med masterutbildning i global hälsa, och har arbetat med vård för nyanlända migranter. Mitt arbete som forskningsassistent är inom projektet Teaching Recovery Techniques (TRT) där vi utvärderar en gruppintervention för barn och ungdomar med posttraumatisk stress. I mitt kliniska arbete har jag sett ett behov av stöd för personer som upplevt traumatiska händelser och hoppas kunna bidra till att dessa personer erbjuds ett tillgänglig och effektiv stöd.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.