Adam Hallberg

Projektassistent vid Institutionen för farmaci, Läkemedelsepidemiologi

E-post:
adam.hallberg[AT-tecken]farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Jag tog masterexamen i kemi VT 2021 och har varit amanuens på kursen allmän och organisk kemi för apotekar- och receptariestudenter sen 2019. Jag har studerat utomlands i USA i två år 2010-2011 och 2013-2014. Jag är ledamot i konsistoriet. Just nu jobbar jag med att utveckla en kurs i livscykelanalys av biologiska läkemedel och undervisar A1, R1 och R2 i kemi. Är även involverad i kurser inom livslångt lärande och läkemedelsepi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Adam Hallberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09