Johannes Hjalmarsson

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
johannes.hjalmarsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-5620149
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde fokuserar på Distributionsnätsanalys och energilager. Fördjupningsarbetet har inriktning mot multifunktionella energilager där tjänster och applikationer mot distributionsnät analyseras. Inom projektets ramar täcks både de tekniska aspekterna och marknadsförutsättningarna upp för att skapa ett helteckande systemperspektiv.

Är doktorand sedan hösten 2018. Tog civilingenjörsexamen med inriktning energisystem våren 2018 vid Uppsala Universitet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.