Zackary Ashworth

Examensarbetare vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
zackary.ashworth[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Zackary.Ashworth@kemi.uu.se

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.