Zackary Ashworth

Examensarbetare vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Zackary.Ashworth@kemi.uu.se

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.