Simon Andersson

postdoktor i migrationsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Simon.Andersson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7460
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Juris kandidat 2005

Juris doktor i processrätt 2016

Universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet sedan 2017

Postdoktor vid Uppsala universitet sedan 2018.

Forskning

Jag genomför vid Uppsala universitet fram till och med augusti 2020 forskningsprojektet "förvar enligt utlänningslagen".

En utlänning kan enligt utlänningslagen tas i förvar, dvs. frihetsberövas. Detta sker huvudsakligen i väntan på att utlänningen ska utvisas. Jag studerar de rättsliga förutsättningarna för detta frihetsberövande.

Under mitt forskningsprojekt kommer jag att studera beslut från Polismyndigheten och migrationsverket samt domar från migrationsdomstolar och migrationsöverdomstolen. Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från en rättsdatabas. Dessa beslut och domar kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Materialet kommer att förvaras på en lösenordskyddad dator i ett låst rum. Några känsliga personuppgifter kommer inte att publiceras när jag publicerar resultatet av min forskning.

Publikationer

Monografi

Skälig misstanke, avhandling, 542 sidor, utgiven på Wolters Kluwer 2016.

Kapitel i bok

Straffprocessuella tvångsmedel i Rättegång III, Norstedts juridik 2018 s. 38–109.

Trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden, i Prövning av migrationsärenden, Norstedts juridik 2017 s. 307-336

Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering i Festskrift till Christian Diesen, Norstedts juridik 2014 (s. 427–450)

Peer-review granskad artikel

Rätt till försvarare före polisförhöret. Nya domar från Europadomstolen kräver lagändringar i Sverige Juridisk tidskrift 2010-11 nr. 4 s. 795–820,

Andra artiklar

Påföljdsbestämning vid oklar ålder, Juridisk tidskrift 2016-17 s. 712–721.

96-timmarsfristen, Juridisk tidskrift 2018-19 s. 120–129

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.