Simon Andersson

postdoktor i migrationsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Simon.Andersson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7460
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Jag genomför vid Uppsala universitet fram till och med augusti 2020 forskningsprojektet "förvar enligt utlänningslagen".

En utlänning kan enligt utlänningslagen tas i förvar, dvs. frihetsberövas. Detta sker huvudsakligen i väntan på att utlänningen ska utvisas. Jag studerar de rättsliga förutsättnignarna för detta frihetsberövande.

Under mitt forskningsprojekt kommer jag att studera beslut från Polismyndigheten och migrationsverket samt domar från migrationsdomstolar och migrationsöverdomstolen. Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från en rättsdatabas. Dessa beslut och domar kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Materialet kommer att förvaras på en lösenordskyddad dator i ett låst rum. Några känsliga personuppgifter kommer inte att publiceras när jag publicerar resultatet av min forskning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.