Michelle Marie Villamayor

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
michelle.villamayor[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3084
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Nyckelord: 2d materials thin films pvd metal oxides metal sulfides

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.