Ulrika Felldin

Gästforskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
ulrika.felldin[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3860
Mobiltelefon:
070-8801212
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Thoraxkirurgi

E-post:
ulrika.felldin[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8801212
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 50, 4 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 50, 4 tr
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrika Felldin
Senast uppdaterad: 2021-03-09