Julian Külshammer

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra och geometri

E-post:
julian.kuelshammer[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3489
Besöksadress:
Rum ÅNG 14232 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julian Külshammer
Senast uppdaterad: 2021-03-09