Gamze Atak

Gästforskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
gamze.atak[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3138
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.