Dilushi Piumwardane

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
dilushi.piumwardane[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.