Joel Gordon Hultsjö

amanuens vid Institutionen för ABM, Administration, Ekonomi och Personal

E-post:
joel.hultsjo[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Joels arbetsuppgifter på Institutionen för ABM inkluderar producerande och publicerande av inspelade föreläsning för distansutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap, hantering av institutionens hemsida samt studievägledaransvar för Masterprogrammet i Digital Humaniora.

Utöver detta tillkommer även en del kursadministrativt stöd till institutionens studievägledare.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.