Terese Nilsson

säkerhetssamordnare (Tjänstledig) vid Säkerhetsavdelningen, Enheten för fysisk säkerhet

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala
Tjänstledig:
2019-08-30 - 2021-08-30

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.