Johanna Liljenfeldt

postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
johanna.liljenfeldt[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8370
Mobiltelefon:
070-1914609
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 VISBY

Nyckelord: energy transition human geography social attitudes socio-economics participatory planning renewable energy

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.