Johanna Liljenfeldt

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
johanna.liljenfeldt[AT-tecken]geo.uu.se
Mobiltelefon:
070-1914609
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Nyckelord: energy transition human geography social attitudes socio-economics sustainable development participatory planning renewable energy

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Liljenfeldt
Senast uppdaterad: 2021-03-09