Tina Bröms

doktorand vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
tina.broms[AT-tecken]rut.uu.se
Telefon:
018-471 1650
Mobiltelefon:
070-1679464
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap. Arbetar sedan HT17 vid rektorsprogrammet. Deltar i forskarmiljön Educational Leadership som har sitt ursprung från STEP (Educational Policy and Educational Philosophy).

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Forskning

Mina forskningsintressen är i vid mening skolans styrning, ledning och ledarskap på olika nivåer i det svenska skolsystemet. Jag är särskilt intresserad av organisationsteoretiska perspektiv som handlar om hur skolan organiseras och vad detta betyder för lärares arbete och för förutsättningarna att styra och leda verksamheten.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.