Sölvi Vejby

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
solvi.vejby[AT-tecken]akademiska.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Birgitta Johansson

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Blod- och tumörsjukdomar, ing 100D, 1 tr.
753 09 Uppsala
Postadress:
Blod- och tumörsjukdomar, Administration
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag heter Sölvi och jobbar som sjuksköterska på Hematologen, Akademiska Sjukhuset sedan snart 20 år. Sedan november 2017 är jag doktorand på halvtid vid IFV och forskar inom min tjänst på hematologen. Mitt forskningsområde rör evidensbaserad vård gällande fysisk aktivitet och nutrition vid stamcellstransplantation, och började som ett projektarbete som efterhand blev ett avhandlingsarbete.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.