Galyna Venzhego

universitetsadjunkt med inriktning mot byggnadsfysik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
Galyna.Venzhego[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2775
Mobiltelefon:
072-9999400
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.