Svend Erik Mathiassen

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
smn[AT-tecken]hig.se
Telefon:
070-6788158
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Professor vid Högskolan i Gävle

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.