Emmaline Trossvik

Kursadministratör (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
emmaline.trossvik[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2019-09-01 - 2020-06-07

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.