Fernand Denoel

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
fernand.denoel[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3129
Mobiltelefon:
+33-66 5521583
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.