Alexander Wallberg

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
alexander.wallberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5811
Mobiltelefon:
073-9294525
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.